'Ledarskap' innebär för många att leda andra. En ledare är någon som går före, någon som är chef och har makt över andra, någon som är lite förmer och högre värderad. Det hör till 'hierarkismen'. Organiskt ledarskap är något helt annat.

Organiskt ledarskap handlar om att leda sig själv, om att ingå i flödet av informationsutbyte i en grupp, att tydligt och transparent visa vad man vill, vad man gör och vad man 'producerar'. Även om naturen beskrivs som hierarkisk, så är det bara en bild av vad som händer. I en annan verklighet är naturen en väv av näring, händelser och flöden. Ett nätverk med en komplexitet som överstiger vårt förstånd. Det är ogripbart om man saknar modeller och begrepp.

En sorts organiskt ledningssystem

Här presenterar jag en modell som tillhör området 'organiskt ledarskap'. Det finns andra modeller och terminologiutveckling för att greppa detta nya, men för tillfället är jag uppfylld av min egen innovation som jag kallar OLSON. OLSON står för Organiskt Ledningssystem för Själv-Organiserande Nätverk.

När OLSON kom till valde jag att inte prata så mycket om det. Jag hade inte ord. Då var 1996. Det dröjde till 2011 innan jag inte kunde hålla tyst längre, men fortfarande saknades orden och begreppen som i sig kunde förmedla den världsbild jag hade vant mig vid genom att använda min egen modell. På den här sidan kan du läsa mina försök att förmedla mina insikter och åsikter.

Tanken är att texterna ska sammanställas till en bok. Du får gärna läsa och sprida tankarna. Du får gärna använda OLSON, men kom ihåg att hänvisa till källan i så fall. Och jag vill inte att du tar idéerna och kallar dem dina egna. Du har helt enkelt inte de cirka 20 år av erfarenhet av att använda modellen som jag har. Så gör andra en tjänst och hänvisa dem hit istället. Själva modellen tänker jag inte ta betalt för, den ska spridas. Däremot hoppas jag kunna få arvode för att berätta om den och genom att hjälpa organisationer att använda den, samt genom att sälja boken om den.