'Ledarskap' innebär för många att leda andra. En ledare är någon som går före, någon som är chef och har makt över andra, någon som är lite förmer och högre värderad. Det hör till 'hierarkismen'. Organiskt ledarskap är något helt annat.

Organiskt ledarskap handlar om att leda sig själv, om att ingå i flödet av informationsutbyte i en grupp, att tydligt och transparent visa vad man vill, vad man gör och vad man 'producerar'. Även om naturen beskrivs som hierarkisk, så är det bara en bild av vad som händer. I en annan verklighet är naturen en väv av näring, händelser och flöden. Ett nätverk med en komplexitet som överstiger vårt förstånd. Det är ogripbart om man saknar modeller och begrepp.

En sorts organiskt ledningssystem

Här presenterar jag en modell som tillhör området 'organiskt ledarskap'. Det finns andra modeller och terminologiutveckling för att greppa detta nya, men för tillfället är jag uppfylld av min egen innovation som jag kallar OLSON. OLSON står för Organiskt Ledningssystem för Själv-Organiserande Nätverk.

När OLSON kom till valde jag att inte prata så mycket om det. Jag hade inte ord. Då var 1996. Det dröjde till 2011 innan jag inte kunde hålla tyst längre, men fortfarande saknades orden och begreppen som i sig kunde förmedla den världsbild jag hade vant mig vid genom att använda min egen modell. På den här sidan kan du läsa mina försök att förmedla mina insikter och åsikter.

Tanken är att texterna ska sammanställas till en bok. Du får gärna läsa och sprida tankarna. Du får gärna använda OLSON, men kom ihåg att hänvisa till källan i så fall. Och jag vill inte att du tar idéerna och kallar dem dina egna. Du har helt enkelt inte de cirka 20 år av erfarenhet av att använda modellen som jag har. Så gör andra en tjänst och hänvisa dem hit istället. Själva modellen tänker jag inte ta betalt för, den ska spridas. Däremot hoppas jag kunna få arvode för att berätta om den och genom att hjälpa organisationer att använda den, samt genom att sälja boken om den.

I en värld av våld, korruption och maktfullkomlighet drömmer många om en bättre värld. Men räcker de gamla verktygen för att bygga en sådan?

"Man kan inte lösa de nuvarande problemen med de lösningar som skapade dem" lär Einstein ha sagt en gång. Jag tror det är sant. Vi behöver lyfta oss i håret, få ett större perspektiv och se nya horisonter för att kunna komma vidare. Annars faller alla försök tillbaka i våld, korruption och maktfullkomlighet.

Thomas Kuhn skrev om "paradigmskifte" på 80-talet och gav oss ett ord för att något annat är möjligt. I Bonnarlunda kallar vi det innevarande, dogmatiska paradigmet, för paradogmet.

Paradogmet bygger på tanken att livet är hierarkiskt ordnat. Det finns alltid någon som är starkare, som har mer makt eller kraft att förmå dig att lyda. Vi kan titta på inspirerande tänkare som berättar om vilka konsekvenser paradogmet har för våra kreativa talanger och förmåga till samarbete. Men deras tankar faller platta till marken eftersom de flesta av oss saknar en annan referensram, en annan verklighetsuppfattning än den hierarkiskt bipolära. För att komma vidare behöver vi komma bortom hierarkiskt tänkande, bipolärt tänkande och tanken att någon alltid måste vara under- eller överordnad. Vi behöver en känsla för vad det innebär att inte vara slav i ett system där framgång alltid innebär att man är herre över något mer än sig själv.

Mitt eget svar på detta dilemma kallar jag OLSON (Organiskt Ledningssystem för Själv-Organiserande Nätverk). I grund och botten är det en modell av verkligheten som är icke-hierarkisk, fraktal och multipolär. Den kan användas som praktisk metod för analys, organisering och planering, men min högsta önskan är att den kan bli den nya referensram som ger alla möjligheter att skapa tillsammans i fred och samverkan.