roggbiv ultratunn remsa

 

 
Brottsrubricering och sociala roller i Hjärtlandet

Det finns inte särskilt många olika brott i Hjärtlandet. De skiljer uppenbarligen på brott med och utan offer. Alla brott med ett offer är en form av stöld, även mord som är stöld av liv. Brott mot spelreglerna är regelbrott, brutna avtal är avtalsbrott. Övrigt av lindrigare karaktär är förseelser. Oftast verkar de ha att göra med okunskap, så "straffet" blir att lära sig hur man gör istället. Det är en form av öga för öga, tand för tand, men med krav på att en förrövare ska rätta till det den gjort hellre än att samma brott begås en gång till, om än sanktionerat från någon form av högre ort.

Hjärtlänningar befäster sociala relationer av alla slag med avtal som verkar kunna utformas i princip hur som helst så att det passar situationen och deltagarna. De hanterar inte sexuella relationer på annorlunda sätt än andra avtal. Nära vänner kan befästa sin relation genom "bindning" och det verkar snarare som att det är vanligare att nära vänner binder till varandra än att det sker i barnalstrande syfte. Att bryta avtal är ett brott som i vissa lägen är minst lika svåra som stöld och även likställs med det. Patrick likställer vid ett tillfälle avtalsbrott mellan goda vänner (en teknisk term) med stöld av liv. Avtalen ska, om inte granskas och godkännas, åtminstone förvaras av domarna eftersom de är officiella dokument.

En tradition har uppstått där modern har sista ordet när det gäller sina egna barn, upp tills de når ceremonin för avskiljning vid ca 5-6 års ålder. Tidpunkt för avskiljningen avgörs av barnet och dess mognadsgrad. Rent psykiskt avslutas den första utvecklingsfasen, koltåldern, när barnet blir mer modigt och intresserat av omgivningen. I det läget övergår ansvaret och sista ordet när det gäller barnet till Huset. Vid puberteten sker ytterligare en övergång då barnet lämnar barndomen och påbörjar processen att bli en vuxen individ. Barnet genomgår en andra ceremoni och överförs officiellt till ungdomen och blir en ungling. En ungling har fler rättigheter och skyldigheter än barn, men är ännu inte fullt ut vuxna deltagare i spelet. Åldrarna är ca 7 år vardera. Barnet har 7 år på sig för att gå igenom de sju Gröna underfärgerna och lära sig hur Huset fungerar och hur de blir en fungerande del av det. Ungdomen är också nominellt sju år lång, med syftet att unglingar ska ha ett år per Färg för att lära sig hur Hjärtlandet fungerar. 

Vi förstår också från Garams genomgång i Mare hur färgstrukturens logik är uppbyggd när det gäller brott mot färgernas inneboende egenskaper. Garam konstaterar att det mest grundläggande är rätten att försvara sig själv. Det är essensen av Röd. Det finns i princip inget levande väsen som inte har någon sorts strategi för självförsvar och förmåga att behålla sin integritet, från mikrober och växter till djur. 

Skyldigheter verkar räknas "nerifrån och upp", dvs från Röd till Lila, medan rättigheter börjar med Lila och går till Röd.Rätten att leda sig själv (Lila), hot om våld faller under Indigo, våld hindrar offret från att uttrycka sina mänskliga egenskaper i koherens med omgivningen (Blå), principen att värna om liv och lem (Grön), användning av tekniker för att hindra någon (Gul), att tvinga någon att lägga energi på att försvara sig istället för att göra något produktivt (Brandgul) och till sist möjlighet att rent fysiskt upprätthålla sin egen integritet (Röd). Utan rätten till Röd faller alla andra rättigheter. Den som hindrar någon från att försvara sig förnekar i och med detta sin egen rätt till självförsvar. Den som begår brottet att hindra någon från att försvara sig själv har brutit mot alla sju nivåerna. Eftersom ett barn tillhör Huset, så är ett brott mot ett barn detsamma som ett brott mot hela Huset.