Att bo bra i andra former än vanliga hus med vinklar i 90 grader har alltid varit en dröm. Geodesiska domer, pyramider, bioarkitektur, Buckminster Fuller, Mike Rice och andra intressanta arkitekter med sinne för det oändliga och speciella har utövat en stark dragningskraft.

En första fas i bonadomos liv var en sida med allt som fanns av domer och runda hus. Till slut hade jag 14 000 abonnenter på sidan, men det tog slut när jag blev illa sjuk. Drömmen att ta tag i projektet igen, och skapa en inspiratorisk sida med allehanda ekobygg och egensinniga självbyggen finns kvar.