Världen behöver ett nytt operativsystem

Att en dator behöver en övergripande struktur för att överhuvudtaget kunna startas och ha till något vet de flesta vid det här laget. Linux, Apple OS och Windows är de mest kända i datorvärlden. Men i vår sociala värld har vi också sådana övergripande system som ligger och puttrar på i bakgrunden och är den fond mot vilken vi spelar upp våra liv.

Det förhärskande systemet är hierarkiskt, polärt och är en ständig kamp mellan två ytterligheter. Det finns alltid någon över dig som ramar in vad du tillåts göra och vad du ska använda tiden till. Det är allt från föräldrar, lärare, chefer, politiker, företag, organisationer och reklammakare.

Hierarkin sägs av många vara "naturlig" därför att det är det tankesättet vi faller tillbaka på hela tiden. "Den starkes rätt", darwinism och maktspel är centrala teman i hierarkismen. Min fråga är om det kan upplevas naturligt därför att vi är väldigt djupt programmerade att reagera hierarkiskt. Finns något annat? Ja!

För att komma över i "nåt annat" behövs en medveten handling, ett uppsåt. Det kräver också mod och envishet, för du kommer alltid att ses som en konstig fågel av dem som inte ännu har uppgraderat till ett system som saknar rollen som "slav i systemet".

Jag vågar sticka ut hakan och påstå att ett sådant icke-hierarkiskt operativsystem skulle kunna vara OLSON. Det är en förkortning för Organiskt Ledningssystem för Själv-Organiserande Nätverk.

Det händer mycket i världen just nu. Det verkar som en kritisk massa håller på att byggas upp för en övergång till nästa steg i mänsklighetens utveckling. Vill du vara med i det och låta din upplevelse av det möjliga sträcka sig utanför det du lärt dig är Verkligheten?

När allt egentligen är tvärtom
Den råa styrkan i passionerad övertygelse