Kapitalism kontra planekonomi

Detta är en polaritet som de flesta verkar ta för given. Men om man skrapar på ytan inser man att de har alltför många egenskaper som innebär att de bara är två grenar på samma träd.

Inom kapitalismen pratar man om vikten av den fria marknaden, men inom bolagen sker ofta en strikt planekonomi. Motsatsen i planekonomin är att den inte tillfredsställer människors behov och efterfrågan varför det uppstår svarta marknader som är helt avreglerade. Fri kapitalism är en följd av alltför strama tyglar, medan planekonomi verkar vara följden av alltför stora avregleringar.

Men finns det något sunt mellanläge mellan kapitalism och planekonomi, eller är det en ständig dragkamp mellan ideologier? Kan det vara så enkelt att båda systemen bygger på att det finns en hierarikisk tanke i botten?

Hur skulle en "organisk ekonomi" se ut? En struktur med inbyggda styrmekanismer som ständigt strävar mot jämvikt utan att politiker lägger näsan i blöt? En mänsklig ekonomi, som faktiskt är en ekonomi, inte bara en finansiell maskin för att flytta vinster till en allt glesare topp.

En dag som denna
Risken för infiltration i goda organisationer