En fiktiv värld som uppstår i vår samtid någonstans i världen och efterhand utvecklas till ett eget samhälle med egen kultur. Själva berättelsen startar om "några hundra år". Under den samhällsomvälvning vi har gått igenom under postmodernismen och som nu under 2020-talet lovar eller hotar om ännu djupare kriser, så startar en sorts allvarlig lek för att öka samarbetet och tryggheten i ett eftersatt bostadsomoråde i en större stad. De som startar Hjärtlandet kommer från väldigt olika bakgrunder och har en bred uppsättning kunskaper inom allt vårt eget samhälle har att erbjuda. De startar sitt projekt därför att ingen annan bryr sig. Lokala politiker intresserar sig inte och det finns inga pengar för att stötta dem som lever i detta utsatta område. Allt detta avspeglar sig i berättelsens värld, om några hundra år.

Frågan om vilken genre boken hamnar i har diskuterats flera gånger. Det är en roman om en möjlig framtid. Det är äventyr, romantik, drama, lite politisk thriller, filosofisk betraktelse och ett epos som i sin helhet är tänkt att sträcka sig över sju delar, en för varje färg i den klassiska regnbågen. Den kallas "fantasy" av vissa, men det beror enbart på att hjärtlänningarna generellt har en högre andlig IQ än vad vår materiella värld tillåter oss. Det finns varken magiker, konstiga djur eller trolleri i Hjärtlandsvärlden.

Regnbågsfärgerna i Hjärtlandet har inget med LGBT... att göra. Det är snarare ett sätt att ta tillbaka makten över en vacker naturföreteelse som annekterats av en marginell politisk gruppering, som för övrigt använder en regnbågsskala med sex färger, inte de klassiska sju. Talet sju går igen i mycket i vår värld, t ex veckans dagar och kroppens energicentra (chakrana). I Hjärtvärlden har de utsprungliga sju färgerna återanvänts i sju lager. (Se mer under Hjärtlandets färgsystem.) Färgerna har betydelser och med deras hjälp skapas en holistisk struktur av kunskaper och erfarenheter där färgerna används för att ange det vi kallar yrken och karriärvägar.

Författaren började få idéer redan 2006 och försökte skriva en historia inspirerad av dem, men misslyckades kapitalt. Efter ett par år blev det uppenbart att idéerna var delar av en större berättelse och 2008 återupptogs skrivandet, men där författaren mer såg sig som redaktör av materialet. I höjd med 2012 fanns en hel del nedtecknat, men det var bara en halv historia som saknade motor och gnista.

2015 flyttade författaren till en annan del av landet för att ta hand om sin döende far. Tre dagar efter dennes bortgång i januari 2016 klev en dittills tyst bifigur fram och berättade resten av historien under en månads hektiska skrivande. Berättelsen bearbetades och redigerades tills händelseförloppet i verkligheten hotade att komma ikapp historien. När första utgåvan trycktes 2021 fanns en rädsla för att boken skulle verka lite väl fantasifull. När den här texten skrivs 2024 har det hänt så mycket att verkligheten på många sätt har hunnit ikapp berättelsen.

I denna meny Om Hjärtlandet beskrivs detta fantastiska fantasirikes interna logik. Det beskrivs som om allt vore sant och finns i någon form av verklighet någonstans, på någon nivå.