Det är ett ställe där jag tänkte att vi skulle kunna samla på god litteratur i ämnen som för diskussionen och utvecklingen i en önskad riktning, dvs större autonomi, ökad mänsklighet osv. Det är tyvärr bara administratörer som kan lägga in böcker, men jag hoppas att någon/några kan tänka sig bli bibliotekarier och sköta den rollen.

Om du har en bok som du vill ha in i listan, lägg den i forumets Förslagslåda, gärna med omslagsbild och så mycket info om den som finns.