Bonnarlunda som koncept är visionen om ett människovärdigt, självständigt och självförsörjande ekosamhälle - ett sant glokalt samhälle där självständiga, kunniga och trygga människor bygger något de trivs med och tror på. Konceptidén är ett nätverk där olika grupper, som vill lite olika saker på detaljnivå, ändå ska kunna samarbeta och utbyta idéer, varor och tjänster.

Hemsidan Bonnarlunda är ett ställe som vill avslöja tingens korrupta ordning och/eller beskriva hur en bättre värld skulle kunna se ut och fungera. Den syftar till en djupare förståelse och siktar på att samla insikter och funderingar kring hur en människovärdig och sällsam värld kan skapas. Vi gör den tillsammans, genom att skapa och förtydliga våra egna visioner.