Bonnarlunda är ett tillstånd, en vision, ett sätt att komma närmare hur en bättre värld för alla skulle se ut och fungera. Bonnarlunda är en hopsättning av orden 'bo' och 'annorlunda'. 

Det här är en virtuell by där vi samarbetar om att utforma ett bättre, autentiskt, mänskligt samhälle. Här samlas vi som är genuint intresserade av att föra diskussionen framåt och att avslöja gamla myter och föreställningar.

Bonnarlunda som samlingsplats

Hit kommer vi att flytta sånt som tidigare har funnits på domänerna emotosoma, organisktledarskap, bonadomo, nordiskakvaponik och demokratiutredningen. Dessa handlar om hälsa, icke-hierakiska strukturer, bygga och bo, odling och mat samt samhällets och politikens uppbyggnad.

Om du vill vara med

Om du vill vara med kan du ansluta dig. Eftersom det finns fullt av rövare i skogen som vi vill hålla borta så måste du göra dig omaket att skicka en kontakförfrågan. Så fort vi kan lägger vi in dig som medlem och kan börja diskutera med de andra byborna. De som vill och kan får dessutom bli skrivare och kunna skriva egna artiklar.

Innan du ansluter dig

Du kommer att få fylla i Namn och Användarnamn när du skapar ditt konto. I princip överallt här på Bonnarlunda, där namn visas, kommer ditt NAMN att visas. Ett tips är att du använder ditt riktiga namn som Användarnamn (inloggningsnamn) och det du vill bli kallad som "Namn". Om du använder samma namn är det lättare för eventuellt skrymt att hacka ditt konto.